With heart on palm

15.11.2016 – Spojená škola internátna pre nevidiacich a zrakovo postihnutých.